SQL Cümlesi Açılamadı Hatası

SQL Manegement studio üzerinde;

New Query bölümünü tıklayın ve aşağıdaki sorguyu ! butonuna basarak çalıştırın. sorununuz giderilecektir.

EXEC sp_configure ‘clr enabled’, 1;
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
GO

SQL Server 2016 ve 2017

EXEC sys.sp_configure N’show advanced options’, N’1′;

RECONFIGURE WITH OVERRIDE;

EXEC sys.sp_configure N’clr strict security’, N’0′;

RECONFIGURE WITH OVERRIDE;

EXEC sys.sp_configure N’show advanced options’, N’0′;

RECONFIGURE WITH OVERRIDE;

GO

Relatest posts

Leave Comments

Top